Tel. 667 744 897

Bób

"Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającym dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE do każdej rośliny lub nasiona dołączony jest paszport.".

 • bachus.jpg

  Bób Bachus 5kg

  Odmiana wczesna grubonasienna, masa 1000 nasion wynosi ok. 3950g.
  Okres wegetacji ok. 103 dni, typ wzrostu tradycyjny (nie samokończący), wysokość roślin 85-95cm, długość strąka 19cm.
  Odmiana bardzo plenna, o korzystnej strukturze plonu, przydatna do konserwowania i bezpośredniego spożycia.
  Liczba pędów płodnych 3-4, liczba strąków na roślinie powyżej 10 szuk.
  Liczba nasion w strąku 4-6 sztuk, nasiona są duże z jasnym znaczkiem, lekko spłaszczone.

  Cechy odmiany:
      -wysoki i wczesy plon
      -duże łatwo otwierające się strąki
      -skórka nasion cienka i miękka
      -niski poziom aktywności antytrypsynowej
      -bardzo dobra odmiana do uprawy przyspieszonej

  Cena:147.00»132.30PLN
 • bob_bizon.jpg

  Bób Bizon 5000G

  Okres wegetacji: 70-75 dni
  Typ uprawy: w gruncie
  Przeznaczenie: na świeży rynek i do przemysłu chłodniczego
  Proponowane rozstawa: 60x10
  Proponowane zagęszczenie: 150-200 kg/ha
  Kształt owocu: roślina wysokości 70-90 cm, wytwarza strąki długości 14-17 cm, wypełnione 2-5 bardzo dużymi, jasnozielonymi nasionami z jasnoszarym znaczkiem
  Inne: do bezpośredniego spożycia, jak również przydatne do mrożenia. Nasiona w fazie dojrzałości fizjologicznej są kremowo-beżowe

  Cena:147.00»132.30PLN
 • Dodaj link do:
 • facebook.com