Tel. 667 744 897
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka

NAWOZY ADOB®

Nawozy dolistne ADOB®

ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny  
o zrównoważonym składzie NPK i z zawartością mikroelementów. Nawóz jest doskonale
rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są łatwo i szybko dostępne dla roślin. Zawiera
niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz
mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte
w nawozie chelaty mikroelementowe IDHA i DTPA zapewniają roślinom wysoką przyswajalność
mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym,
biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA. Schelatowanie żelaza (Fe) przez DTPA
zapewnia wysoki poziom jego dostępności oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5.  
Bor i molibden, ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego  
i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne
składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała
niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin.

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny  
ze zwiększoną zawartością fosforu i mikroelementami. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny
w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera
niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz
mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte
w nawozie mikroelementowe chelaty IDHA i DTPA dają wysoką przyswajalność mikroelementów.
Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym
czynnikiem chelatującym IDHA. Schelatowanie żelaza (Fe) przez DTPA zapewnia wysoki poziom
dostępności tego pierwiastka oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden,
ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego  
i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne
składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała
niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin.
Wyższa zawartość fosforu stymuluje rozwój korzeni i korzystnie wpływa na kształtowanie dobrej
jakości owoców.

ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny  
ze zwiększoną zawartością potasu i mikroelementami. Jest doskonale rozpuszczalny w wodzie,  
a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera niezbędne
makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy:  
bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie chelaty
IDHA i DTPA zapewniają wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk
(Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem IDHA. Schelatowanie Fe przez
DTPA daje wysoki poziom jego dostępności i stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5.  
Bor i molibden są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego  
i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne
składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała
niedoborom tych składników oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa
zawartość potasu zwiększa tolerancję roślin na niedobór wody oraz suszę i korzystnie wpływa  
na kształtowanie dobrej jakości owoców.

ADOB® Ca IDHA - 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 7,2% wapnia w formie
chelatu wapnia. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń
mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie  
i szybko rozpuszcza się w wodzie. Wapń schelatowany jest nowoczesnym, biodegradowalnym
czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin.
ADOB® Ca IDHA - 10%  szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w wapń i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zapobiega występowaniu
chorób fizjologicznych wynikających z niedoborów wapnia (gorzka plamistość podskórna,
szklistość miąższu, sucha zgnilizna wierzchołkowa), wpływa na wyrównanie dojrzewania  
i jędrność owoców oraz wydłuża zdolność przechowalniczą i wytrzymałość owoców i warzyw
na transport. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw
warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór wapnia.

ADOB® Cu IDHA - 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% miedzi  w formie
chelatu miedzi. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń
mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie  
i szybko rozpuszcza się w wodzie. Miedź schelatowana jest nowoczesnym, biodegradowalnym
czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępna dla roślin.
ADOB® Cu IDHA - 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w miedź i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość
białka w nasionach, odporność roślin na wyleganie oraz odporność na choroby grzybowe.
Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych,
sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór miedzi. Nawóz można stosować
także do fertygacji.
ADOB® Cu IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania  w rolnictwie ekologicznym.  
Nr certyfikatu - NE/563/2021.

ADOB® Fe IDHA - 9% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 9% żelaza w formie
chelatu żelaza. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń
mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie  
i szybko rozpuszcza się w wodzie. Żelazo schelatowane jest nowoczesnym, biodegradowalnym
czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępne dla roślin.
ADOB® Fe IDHA - 9% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w żelazo i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz wspomaga gospodarkę
azotanową, poprawia kwitnienie roślin i wspiera ich prawidłowy rozwój. Rekomendowany do
prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych
szczególnie wrażliwych na niedobór żelaza. Nawóz można stosować także do fertygacji.
ADOB® Fe IDHA – 9% dopuszczony jest do stosowania  w rolnictwie ekologicznym.  
Nr certyfikatu - NE/566/2021.

ADOB® Mn IDHA - 9% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 9% manganu
w formie chelatu manganu. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od
zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów,
całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Mangan schelatowany jest nowoczesnym,
biodegradowalnym czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin.
ADOB® Mn IDHA - 9% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w mangan i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz wspomaga proces
fotosyntezy u roślin, zwiększa efektywność wykorzystania azotu oraz zimotrwałość roślin.
Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych,
sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór manganu. Nawóz można
stosować także do fertygacji.
ADOB® Mn IDHA – 9% dopuszczony jest do stosowania  w rolnictwie ekologicznym.  
Nr certyfikatu - NE/564/2021.

ADOB® 2.0 Zn IDHA - 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% cynku
w formie chelatu cynku. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od
zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów,
całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Cynk schelatowany jest nowoczesnym,
biodegradowalnym czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla
roślin. Innowacyjna technologia 2.0 poprawia przyswajanie cynku przez rośliny i zwiększa
efektywność działania nawozu.
ADOB® 2.0 Zn IDHA - 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w cynk i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa mrozoodporność
roślin, efektywność nawożenia azotem, wysokość i jakość plonu. Rekomendowany do
prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych
szczególnie wrażliwych na niedobór cynku. Nawóz można stosować także do fertygacji.
ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania  w rolnictwie ekologicznym.  
Nr certyfikatu - NE/561/2021.

ADOB® 2.0 Mo to jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny o zawartości 10% molibdenu
z dodatkiem azotu. Molibden jest w formie dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Innowacyjna
technologia 2.0 poprawia przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny i zwiększa
efektywność działania nawozu.
ADOB® 2.0 Mo szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w molibden i zapobiega występowaniu
niedoborów tego składnika w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość białka i węglowodanów oraz
podnosi zimotrwałość roślin. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia
upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na  
niedobór molibdenu.

ADOB® Bor to jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru – 15%,
z dodatkiem azotu. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego
nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Rekomendowany do nawożenia
upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru takich jak rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki,
warzywa kapustne, rośliny strączkowe czy drzewa ziarnkowe i pestkowe oraz upraw rosnących
na glebach o niskiej zawartości boru.
ADOB® Bor szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu niedoborów
tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów,
stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu
na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkukrotne
wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.
ADOB® Bor dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.  
Nr certyfikatu - NE/562/2021.

Solubor® DF to nawóz borowy w postaci mikrogranulatu zawierający 17,5% boru. Nawóz szybko
rozpuszcza się w wodzie, a bor zawarty w nawozie jest bardzo szybko i całkowicie przyswajalny
przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego nawożenia
upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Rekomendowany do nawożenia upraw
szczególnie wrażliwych na niedobór boru takich jak rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa
kapustne czy owoce ziarnkowe i pestkowe oraz upraw rosnących na glebach o niskiej  
zawartości boru.
Solubor® DF szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu niedoborów
tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów,
stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu
na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkukrotne  
wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.

 

Masz pytania???

➡ zadzwoń ☎ 667 744 897
➡ napisz 📧 info@awimex.pl
Galeria

   
  • Dodaj link do:
  • facebook.com