Tel. 667 744 897
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka

PREPARATY BIOLOGICZNE

 • azotopower.jpg

  AzotoPower 1 kg

  Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnożyjące i niesymbiotyczne mikroorganizmy, znajdujące zastosowanie w różnego rodzaju uprawach, asymilujące 15-50 kg N/ha rocznie. Zawarte w produkcie bakterie, redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin, tym samym zaopatrując je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy.

  Bakterie zawarte w AzotoPower należą także do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR – plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

  Stosowanie AzotoPower pozwala na zmniejszenie dawek nawozów azotowych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość. Ponadto produkty metabolizmu bakterii oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę, wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych.

  Cena:1450.00PLN
 • azotopower.jpg

  AzotoPower 100g

  Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnożyjące i niesymbiotyczne mikroorganizmy, znajdujące zastosowanie w różnego rodzaju uprawach, asymilujące 15-50 kg N/ha rocznie. Zawarte w produkcie bakterie, redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin, tym samym zaopatrując je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy.

  Bakterie zawarte w AzotoPower należą także do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR – plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

  Stosowanie AzotoPower pozwala na zmniejszenie dawek nawozów azotowych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość. Ponadto produkty metabolizmu bakterii oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę, wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych.

  Cena:164.00PLN
 • BAKTOTARCZA_O.jpg

  BaktoTARCZA O (uprawy pod osłonami) 1 kg

  Odbudowa mikroflory bakteryjnej i poprawa jakości upraw pod osłonami

  Na powierzchni roślin kształtuje się odpowiedni skład mikroorganizmów, które wchodzącze sobą we wzajemne interakcje sprzyjają ich zdrowotności i prawidłowemu rozwojowi. Rośliny, które posiadają na swojej powierzchni zaburzoną równowagę mikrobiologiczną często ulegają chorobom grzybowym atakującym łodygi i liście, jak również kwiaty i owoce. Panujące w szklarniach wysoka temperatura i wilgotność stwarzają z kolei doskonałe warunki do rozwoju patogenów i w konsekwencji chorób roślin. Zastosowanie preparatu wpływa na poprawę zdrowotność roślin i stymuluje je do lepszego wzrostu i plonowania. Bakterie probiotyczne zawarte w preparacie tworzą bowiem na roślinie barierę mikrobiologiczną, która ogranicza miejsce dla rozwoju patogenów.

  Cena:289.50PLN
 • BAKTOTARCZA_O.jpg

  BaktoTARCZA O (uprawy pod osłonami) 100g

  Odbudowa mikroflory bakteryjnej i poprawa jakości upraw pod osłonami

  Na powierzchni roślin kształtuje się odpowiedni skład mikroorganizmów, które wchodzącze sobą we wzajemne interakcje sprzyjają ich zdrowotności i prawidłowemu rozwojowi. Rośliny, które posiadają na swojej powierzchni zaburzoną równowagę mikrobiologiczną często ulegają chorobom grzybowym atakującym łodygi i liście, jak również kwiaty i owoce. Panujące w szklarniach wysoka temperatura i wilgotność stwarzają z kolei doskonałe warunki do rozwoju patogenów i w konsekwencji chorób roślin. Zastosowanie preparatu wpływa na poprawę zdrowotność roślin i stymuluje je do lepszego wzrostu i plonowania. Bakterie probiotyczne zawarte w preparacie tworzą bowiem na roślinie barierę mikrobiologiczną, która ogranicza miejsce dla rozwoju patogenów.

  Cena:50.00PLN
 • BAKTOTARCZA_P.jpg

  BaktoTARCZA P (uprawy polowe) 1 kg

  Odbudowa mikroflory bakteryjnej w uprawach polowych.

  Preparat jest przeznaczony do higienizacji upraw roślin polowych. Ziarna zbóż i roślin oleistych w trakcie wysiewu do gruntu trafiają często do środowiska, gdzie intensywne zabiegi agrochemiczne wpływają na duże zaburzenie równowagi mikrobiologicznej. Kiełkujące ziarna a następnie siewki zostają wtedy zasiedlane przez niepożądaną mikroflorę. Preparat zapobiega kolonizacji roślin we wczesnych fazach rozwojowych przez niepożądane mikroorganizmy w wyniku wprowadzenia do gleby odpowiednich kultur bakterii wyizolowanych ze środowiska naturalnego.

  Cena:160.00PLN
 • BAKTOTARCZA_P.jpg

  BaktoTARCZA P (uprawy polowe) 100g

  Odbudowa mikroflory bakteryjnej w uprawach polowych.

  Preparat jest przeznaczony do higienizacji upraw roślin polowych. Ziarna zbóż i roślin oleistych w trakcie wysiewu do gruntu trafiają często do środowiska, gdzie intensywne zabiegi agrochemiczne wpływają na duże zaburzenie równowagi mikrobiologicznej. Kiełkujące ziarna a następnie siewki zostają wtedy zasiedlane przez niepożądaną mikroflorę. Preparat zapobiega kolonizacji roślin we wczesnych fazach rozwojowych przez niepożądane mikroorganizmy w wyniku wprowadzenia do gleby odpowiednich kultur bakterii wyizolowanych ze środowiska naturalnego.

  Cena:38.50PLN
 • BAKTOTARCZA_W.jpg

  BaktoTARCZA W (warzywa) 1 kg

  Odbudowa mikroflory bakteryjnej i poprawa jakości upraw warzyw

  Problem stresu wynikający z replantacji roślin stanowi nieodłączna część produkcji wielu gatunków warzyw. Ze względu na brak wykształconej właściwej mikroflory przeniesienie sadzonek do gruntu skutkuje spadkiem odporności roślin na różnego rodzaju patogeny. Osłabiony jest również ich wzrost i rozwój. Zastosowanie preparatu skutecznie odbudowuje mikroflorę roślin, tworząc na ich powierzchni barierę ograniczającą porażenie rośliny przez różne chorobotwórcze mikroorganizmy. Odpowiednio dobranych skład gatunkowy bakterii wpływa również na poprawę gospodarki hormonalnej roślin stymulując je do właściwego rozwoju. Środek jest przeznaczony do stosowania profilaktycznego w zabiegach higienizacyjnych upraw warzywniczych.

  Cena:245.00PLN
 • BAKTOTARCZA_W.jpg

  BaktoTARCZA W (warzywa) 100g

  Odbudowa mikroflory bakteryjnej i poprawa jakości upraw warzyw

  Problem stresu wynikający z replantacji roślin stanowi nieodłączna część produkcji wielu gatunków warzyw. Ze względu na brak wykształconej właściwej mikroflory przeniesienie sadzonek do gruntu skutkuje spadkiem odporności roślin na różnego rodzaju patogeny. Osłabiony jest również ich wzrost i rozwój. Zastosowanie preparatu skutecznie odbudowuje mikroflorę roślin, tworząc na ich powierzchni barierę ograniczającą porażenie rośliny przez różne chorobotwórcze mikroorganizmy. Odpowiednio dobranych skład gatunkowy bakterii wpływa również na poprawę gospodarki hormonalnej roślin stymulując je do właściwego rozwoju. Środek jest przeznaczony do stosowania profilaktycznego w zabiegach higienizacyjnych upraw warzywniczych.

  Cena:45.00PLN
 • IMG_20230822_114115700[1].jpg

  Contans WG przeciwko zgniliźnie twardzikowej op. 4kg

  FUNGICYD mikrobiologiczny, w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie (WG), przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby rodzaju Sclerotinia. Substancją czynną środka jest grzyb Coniothyrium minitans wyizolowany z gleby, który ma działanie selektywne i zastosowany doglebowo działa na przetrwalniki (skleroty) grzybów rodzaju Sclerotinia powodując ich wyniszczenie i rozpad.

  Cena:560.00PLN
 • Delia_STOP.jpg

  DeliaSTOP (na śmietkę kapuścianą) 1 kg

  DeliaSTOP to mikrobiologiczny preparat, który ogranicza liczbę roślin porażonych śmietką kapuścianą (łac. Delia radicum). W skład preparatu wchodzą kompozyt mikrobiologiczny oraz odpowiednio dobrane wyciągi roślinne odpowiedzialne za rozwój prawidłowej mikroflory na korzeniach, łodygach i liściach roślin kapustowatych. Po zastosowaniu preparatu rośliny stają się mniej atrakcyjne do
  zasiedlenia przez tego szkodnika.DeliaSTOP wpływa również na ograniczenie rozwoju larw śmietki kapuścianej w glebie poprzez
  stworzenie niekorzystnych warunków do ich bytowania.

  Cena:1053.50PLN
 • Delia_STOP.jpg

  DeliaSTOP (na śmietkę kapuścianą) 100g

  DeliaSTOP to mikrobiologiczny preparat, który ogranicza liczbę roślin porażonych śmietką kapuścianą (łac. Delia radicum). W skład preparatu wchodzą kompozyt mikrobiologiczny oraz odpowiednio dobrane wyciągi roślinne odpowiedzialne za rozwój prawidłowej mikroflory na korzeniach, łodygach i liściach roślin kapustowatych. Po zastosowaniu preparatu rośliny stają się mniej atrakcyjne do
  zasiedlenia przez tego szkodnika.DeliaSTOP wpływa również na ograniczenie rozwoju larw śmietki kapuścianej w glebie poprzez
  stworzenie niekorzystnych warunków do ich bytowania.

  Cena:118.50PLN
 • fosfopower.jpg

  FosfoPower 1 kg

  FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

  Nadwyżki, które powstają w wyniku tych procesów mogą być wykorzystane przez rośliny.

  Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

  FosfoPower korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, tym samym zwiększając plon oraz parametry plonu.

  Cena:1450.00PLN
 • fosfopower.jpg

  FosfoPower 100g

  FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

  Nadwyżki, które powstają w wyniku tych procesów mogą być wykorzystane przez rośliny.

  Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

  FosfoPower korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, tym samym zwiększając plon oraz parametry plonu.

  Cena:164.00PLN
 • dom_gasienice.png

  Gąsienice - regeneracja uszkodzeń 20g

  GĄSIENICE – REGENERACJA USZKODZEŃ to mikrobiologiczny preparat ograniczający ilość roślin porażonych przez gąsienice. Stymuluje regenerację i rozwój roślin uszkodzonych przez gąsienice. Efektem zastosowania produktu jest polepszenie kondycji roślin, wzrost ilości i jakości plonu, a także zapobieganie niedoborom składników pokarmowych. Po wykonaniu oprysku, bakterie preparatu zasiedlają, powierzchnię roślin tworząc na niej barierę, dzięki której są one mniej atrakcyjne dla szkodników. Bakterie zawarte w preparacie wspomagają procesy regeneracji po wystąpieniu czynnika stresowego oraz stymulują prawidłowy rozwój roślin.

  Cena:35.00PLN
 • megafol_10l.jpg

  Megafol 10L biostymulator

  Megafol jest unikalnym roślinnym biostymulatorem o funkcji przeciw-stresowej i aktywatora wzrostu, który zwiększa plon i poprawia jego jakość. Zawiera składniki organiczne: 100% naturalnych ekstraktów roślinnych. Zawarte w nim substancje organiczne są dobrane i dokładnie scharakteryzowane dzięki precyzyjnym metodom badawczym przy wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń laboratoryjnych. W warunkach stresu chroni plon, natomiast w warunkach normalnych poprawia aktywność i produktywność roślin.

 • megafol_1l.jpg

  Megafol 1L biostymulator

  Megafol jest unikalnym roślinnym biostymulatorem o funkcji przeciw-stresowej i aktywatora wzrostu, który zwiększa plon i poprawia jego jakość. Zawiera składniki organiczne: 100% naturalnych ekstraktów roślinnych. Zawarte w nim substancje organiczne są dobrane i dokładnie scharakteryzowane dzięki precyzyjnym metodom badawczym przy wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń laboratoryjnych. W warunkach stresu chroni plon, natomiast w warunkach normalnych poprawia aktywność i produktywność roślin.

 • Nicienie_STOP.jpg

  NicienieSTOP 1 kg

  NicienieSTOP to mikrobiologiczny preparat doglebowy ograniczający występowanie roślin porażonych przez nicienie. W składzie preparatu znajdują się wyselekcjonowane szczepy bakterii charakteryzujące się wysokimi zdolnościami do namnażania.

  Cena:836.00PLN
 • Nicienie_STOP.jpg

  NicienieSTOP 100g

  NicienieSTOP to mikrobiologiczny preparat doglebowy ograniczający występowanie roślin porażonych przez nicienie. W składzie preparatu znajdują się wyselekcjonowane szczepy bakterii charakteryzujące się wysokimi zdolnościami do namnażania.

  Cena:115.50PLN
 • dom_opuchlaki.png

  Opuchlaki - regeneracja uszkodzeń 20g

  OPUCHLAKI – REGENERACJA USZKODZEŃ to mikrobiologiczny preparat ograniczający ilość roślin uszkodzonych przez opuchlaki. Stymuluje regenerację i rozwój roślin uszkodzonych przez larwy i chrząszcze opuchlaków. Efektem zastosowania produktu jest polepszenie kondycji roślin, wzrost ilości i jakości plonu, a także zapobieganie niedoborom składników pokarmowych. Po wprowadzeniu do gleby, bakterie preparatu zasiedlają, strefę korzeniową i nadziemną roślin tworząc na jej powierzchni barierę, dzięki której korzenie i części zielone roślin są mniej atrakcyjne dla szkodników glebowych.

  Cena:35.00PLN
 • otiorstop.jpg

  OtiorSTOP 1 kg (na opuchlaki)

  OtiorSTOP to preparat do higienizacji środowiska korzeni roślin takich jak truskawki, winorośl, maliny, borówki, porzeczki, agrest czy rośliny ozdobne, które są narażone na żerowanie larw opuchlaków (Otiorhynchus). Mikroorganizmy zawarte w preparacie wspomagają procesy regeneracji po wystąpieniu czynnika stresowego, stymulują prawidłowy rozwój korzeni oraz poprawiają przyswajalność składników pokarmowych. Efektem zastosowania preparatu OtiorSTOP jest polepszenie kondycji roślin, a także wzrost ilości i jakości plonu.
  W skład preparatu wchodzą wyselekcjonowane szczepy bakterii i grzybów o wysokiej koncentracji, nie mniejszej niż 1×109 jtk/g.

  Stosowanie: oprysk
  Truskawki, maliny, borówki, porzeczki, agrest, winorośl, rośliny ozdobne – 100 g/ha. Zaleca się przeprowadzenie przynajmniej 3 zabiegów w sezonie.

  Przygotowanie cieczy roboczej:
  100 g preparatu rozpuścić w 200-600 l wody. Zaleca się stopniowe wsypywanie preparatu do mieszalnika przy włączonym mieszadle. Przygotowanym roztworem opryskać 1 ha uprawy.

  Przykładowe metody aplikacji:
  Truskawka: zalecane niskie ciśnienie oprysku i gruba kropla.
  Malina, borówka, porzeczka, agrest, winorośl: oprysk przy użyciu belki herbicydowej, fertygacja.

  Efekty stosowania
  -poprawia kondycję roślin
  -wspomaga procesy regeneracji
  -poprawia przyswajalność składników pokarmowych
  -pozwala zredukować ilość użytych środków ochrony roślin
  -wpływa na wzrost plonu i jego jakość
  -zwiększa jakość przetwórczą owoców  Cena:995.00PLN
 • Dodaj link do:
 • facebook.com