Tel. 667 744 897
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

  • azotopower.jpg

    AzotoPower 1 kg

    PREPARATY BIOLOGICZNE|PREPARATY BIOLOGICZNE » Stymulacja roślin

    Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnożyjące i niesymbiotyczne mikroorganizmy, znajdujące zastosowanie w różnego rodzaju uprawach, asymilujące 15-50 kg N/ha rocznie. Zawarte w produkcie bakterie, redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin, tym samym zaopatrując je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy.

    Bakterie zawarte w AzotoPower należą także do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR – plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

    Stosowanie AzotoPower pozwala na zmniejszenie dawek nawozów azotowych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość. Ponadto produkty metabolizmu bakterii oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę, wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych.

    Cena:1218.00PLN
  • azotopower.jpg

    AzotoPower 100g

    PREPARATY BIOLOGICZNE|PREPARATY BIOLOGICZNE » Stymulacja roślin

    Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnożyjące i niesymbiotyczne mikroorganizmy, znajdujące zastosowanie w różnego rodzaju uprawach, asymilujące 15-50 kg N/ha rocznie. Zawarte w produkcie bakterie, redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin, tym samym zaopatrując je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy.

    Bakterie zawarte w AzotoPower należą także do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR – plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

    Stosowanie AzotoPower pozwala na zmniejszenie dawek nawozów azotowych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość. Ponadto produkty metabolizmu bakterii oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę, wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych.

    Cena:137.00PLN
  • fosfopower.jpg

    FosfoPower 1 kg

    PREPARATY BIOLOGICZNE|PREPARATY BIOLOGICZNE » Stymulacja roślin

    FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

    Nadwyżki, które powstają w wyniku tych procesów mogą być wykorzystane przez rośliny.

    Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

    FosfoPower korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, tym samym zwiększając plon oraz parametry plonu.

    Cena:1218.00PLN
  • fosfopower.jpg

    FosfoPower 100g

    PREPARATY BIOLOGICZNE|PREPARATY BIOLOGICZNE » Stymulacja roślin

    FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

    Nadwyżki, które powstają w wyniku tych procesów mogą być wykorzystane przez rośliny.

    Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

    FosfoPower korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, tym samym zwiększając plon oraz parametry plonu.

    Cena:137.00PLN
  • Dodaj link do:
  • facebook.com